ثـبـت درخـواسـت مـلـک

راهنما

نوع ملک
درخواست جهت
کاربری
قیمت درخواستی
صفر
میزان ودیعه درخواستی
صفر
میزان اجاره درخواستی
صفر
تبدیل رهن و اجاره
ودیعه تبدیل
صفر
اجاره تبدیل
صفر

راهنما

موارد دلخواه خود را وارد کنید و ملک ایده آل خود را بیابید!

این فرم جهت ثبت مشخصات ملک درخواستی شما تهیه شده است. پس از ثبت اطلاعات، سامانه به صورت اتوماتیک موارد موجود مطابق با درخواست شما را به شما معرفی می نماید.

  • پس از ثبت اطلاعات، به لیست ملک های موجود با مشخصات درخواستی منتقل خواهید شد.
  • کارشناسان ملک جو جهت معرفی و بازدید موارد مطابق با درخواست شما، با شما در تماس خواهند بود.
  • از اطلاعات تماس خود اطمینان حاصل فرمایید، کارشناسان ملک جو از این طریق با شما در تماس خواهند بود.
  • در فرم، اعداد را با حروف انگلیسی وارد نمایید.