فـرم اسـتـخـدام

راهنما

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سن
میزان تحصیلات
متقاضی استخدام جهت
متقاضی استخدام با
از چه مقدار درآمد ماهانه رضایت دارید؟
محل سکونت

راهنما

همراه دپارتمان ملک جو شود.

این فرم جهت ثبت مشخصات شما برای استخدام در دپارتمان ملک جو می باشد.

  • پس از ثبت اطلاعات، مشخصات شما بررسی و در صورت تائید با شما تماس خواهیم گرفت.
  • از ثبت دوباره فرم استخدام خودداری نمایید.
  • از اطلاعات تماس خود اطمینان حاصل فرمایید، ارتباط ما به شما از این طریق خواهد بود.
  • در فرم، اعداد را با حروف انگلیسی وارد نمایید.